top of page

Informace: gender, pohlaví, transsexualita

Biologické pohlaví

Je určeno přítomností rozmnožovacích orgánů,  pohlavních chromozomů (XX, XY), hladinou jednotlivých pohlavních hormonů v těle dospělého, a s tím souvisejícími druhotnými pohlavními znaky.

gender

Na rozdíl od pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se podle času či místa, jde o označení kulturně vytvořených rozdílů a jejich vnímání. Definice jsou nezávislé na existenci dvou biologických pohlaví. Podle psychologa a aktivisty Procházky, spolupracujícího s organizací Transparent, jich je už přes 40.

transsexualita

Je hluboký nesoulad mezi biologickým pohlavím a vnímáním sebe sama. Vnímání pohlavní identity se vytváří pravděpodobně už během nitroděložního vývoje.  Vědecký výzkum naznačuje, že se jedná o vrozený znak s významnou biologickou složkou.  Nejedná se tedy o žádný "rozmar", není to ničí chyba a nemůže za ni výchova ani prostředí.

transgender

Transsexualita nemá žádnou souvislost se sexem ani sexuální orientací, je to porucha vnímání vlastní biologické identity. Proto se v poslední době používá spíše pojem "transgender", který ovšem definici posouvá dále od vazby na biologické pohlaví a jeho klasické binární rozdělení muž/žena, směrem k řadě sociálních konstruktů a nebinaritě. 

Diagnóza F64.0 v mezinárodní klasifikaci nemocí

Číselník diagnóz

Mezinárodní klasifikace nemocí 

(v originále  International Classification of Diseases and Related Health Problems) je přehled všech existujících medicínských diagnóz, který vydává Světová zdravotnické organizace. Od roku 2020 platí v České republice 10. verze, MKN-10. V ní je transsexualita řazena mezi duševní poruchy, do kategorie F64 - Poruchy pohlavní identity. 

 

F64.0 - Transsexualismus

"Žádost žít a být akceptován jako člen opačného pohlaví‚ obvykle spojený s pocitem nespokojenosti s vlastním anatomickým pohlavím nebo s jeho nevhodností‚ a s přáním chirurgického a hormonálního zásahu‚ aby tělo odpovídalo‚ pokud možno‚ preferovanému pohlaví."                  

 

Od transsexuality MKN odlišuje poruchu pohlavní identity bez touhy po trvalé změně, s diagnózou F64.1 Transvestitismus dvojí role: "...aby se užila dočasná zkušenost členství v opačném pohlaví‚ ale bez přání trvalejší změny pohlaví nebo přidruženého chirurgického převodu a bez sexuálního vzrušení provázejícího převlékání."

 

Nová klasifikace MKN-11 přinese změny

 

Do roku 2027 se promění zařazení i odlišení kategorií poruch pohlavní identity. Byla vytvořena jediná kategorie takzvaného „genderového nesouladu“, která je zahrnuta v kapitole „stavy související se sexuálním zdravím“, místo v údajně stigmatizujícího zařazení do psychických poruch. 

bottom of page