top of page

Mluvte s námi, nemluvte za nás! 

Naše výzva vzniká jako vyjádření postoje lidí, kteří procházejí nebo si již prošli lékařskou diagnózou F64.0 Transsexualita a nepřejí si být bez svého vědomí a souhlasu používáni jako štít k prosazování medicínsky i společensky kontroverzních požadavků jakýmikoliv organizacemi a politiky.

 

Zavedení zákona na úřední změny pohlaví „na čestné slovo“ se bude týkat široké veřejnosti v řadě běžných situací každodenního života, od šaten a sociálních zařízení, přes sport, školství i zdravotnictví. Odsuzujeme proto aktivistické vynucování zákonů a manipulativní způsob, jakým je veřejnost o tomto tématu informována. Odsuzujeme útoky na renomované lékařské odborníky, kterých jsme v současnosti svědky ze strany vládní zmocněnkyně pro lidská práva Šimáčkové-Laurenčíkové a radikální organizace Transparent.

 

Je jasné, že nemůžeme mlčet, aby za nás nemluvili jiní. Proto jsme sepsali níže uvedený otevřený dopis poslancům, kteří budou o změnách zákonů rozhodovat

Srdce

Výzva poslancům Parlamentu ČR

Na vědomí:
Poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek 
Ministr vnitra Vít Rakušan 
Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva
Vážená paní poslankyně, pane poslanče. 

Opět se blíží rozhodování o přijetí zákona o úředních změnách pohlaví. Tento otevřený dopis vyjadřuje postoje lidí, kteří procházejí nebo si již prošli změnou pohlaví s lékařskou diagnózou F64.0 Transsexualita. 

Silně nesouhlasíme s tím, jak je transgender politika aktuálně prezentována a projednávána zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Odsuzujeme dehonestaci sexuologů a nepřejeme si být používáni radikálními organizacemi a politiky jako štít k prosazování medicínsky i společensky kontroverzních požadavků.
 
 
Kdokoliv, včetně školáků od patnácti let, by se nově mohl jen na základě osobního prohlášení a potvrzení od sexuologa nechat úředně prohlásit za muže nebo ženu. Tlak na přijetí této úpravy je doprovázen manipulacemi, citovým vydíráním a silnými slovy o „vynucených kastracích“. Stejnou rétorikou ale můžeme opáčit, že návrh nutí stát, aby přijal odpovědnost za „ženy s penisem“ a „rodící muže“. 
 
Tímto chceme upozornit, že zdaleka ne všichni lidé s transsexualitou podporují radikální aktivity typu „změna pohlaví na čestné slovo“, přestože se údajně vedou jejich jménem a na jejich přání. K propagaci je stále dokola využíváno pár radikálních aktivistů, kteří se věnují prosazování konceptu „nebinárního“ pohlaví a dehonestaci práce sexuologů. Nemají žádný mandát mluvit za transgender osoby a už vůbec nereprezentují žádný jednotný názor lidí s transsexualitou. 
 
::  Nechceme být bráni jako rukojmí pár ambiciozních politiků a gender-radikálů, kteří předstírají, že mluví našim jménem, aby bez diskuse prosadili svoje požadavky.
 
::  Žádáme, aby před rozhodováním o tématu, které zasáhne do běžného života i základních hodnot každého občana, proběhla řádná a veřejná odborná diskuse. Aby se k němu vyjádřili nejen mediální aktivisté, ale hlavně renomovaní odborníci, lékaři a specialisté na sexuologii.
 
::  Žádáme, aby nebyly přijímány žádné legislativní změny bez veřejné debaty, která vyústí do společenské shody.
 
Necitlivě prosazený zákon „změny pohlaví na čestné slovo“ může negativně ovlivnit dostupnost už tak kapacitně přetížené odborné péče pro lidi s diagnózou F64.0 Transsexualismus a především hrozí zásadně poškodit doposud nekonfliktní vnímání trans-lidí většinovou společností. Je jasné, že nová pravidla by se dotkla široké veřejnosti v řadě běžných situací každodenního života, od šaten a sociálních zařízení, přes sport, školství i zdravotnictví.
 
Reakcí na zákony, prosazené na základě mediálního a politického tlaku „shora“, bez společenského konsenzu, je vyhrocení vztahů ve společnosti, nárůst transfobie a přijímání dalších zákonů, které se ne vždy šťastným způsobem pokoušejí vrátit situaci zpět k „normálnímu“ řádu. 
Není také možné kvůli přání hlasité skupiny radikálů opomíjet lidská práva poloviny občanů této země – žen: od narušení intimity ve veřejných a zdravotnických zařízeních až po sexuální násilí v údajně ženských kolektivech. 
 
Doposud byli transsexuálové společností přijímáni jako lidé narození v nesprávném těle, kteří se na základě lékařské diagnózy snaží svoji situaci vyřešit a normálně, spokojeně a „binárně“ žít zbytek života jako muži a ženy. Nyní jsou bráni jako rukojmí pár politiků a aktivistů, kvůli kterým hrozí, že budou veřejností vnímáni jako agresivní skupina vnucující pro velkou část eticky nepřijatelná pravidla, nebo dokonce za zvrhlíky, deroucí se do dámských šaten. 
 
Nechceme se nechat využívat k protlačení zákona, se kterým nesouhlasíme a který nám může způsobit více škody než užitku. Lidí trpících transsexualitou je asi pouhé dvě promile populace, zvláště u dospívajících je těžké je odlišit od psychicky a traumaticky podmíněných poruch. Chceme, aby stát v případě transsexuality investoval do sexuologického poradenství a do zlepšení kvality SRS operací, nikoli do slučování s diagnózou F64.1 Transvestitismus a experimentů s protichůdnými hormony.  
 
Žádáme, aby návrh diskutovali renomovaní odborníci, lékaři a specialisté na sexuologii. Žádáme, aby nebyly přijímány žádné legislativní změny bez veřejné debaty, která vyústí do společenské shody. Není možné, aby zákon, který se týká základních životních a hodnotových jistot naprosté většiny populace, byl přijat bez širokého společenského konsenzu.

 
Připojujeme symbolicky dvanáct podpisů, to je stejný počet, jako má oficiálně členů organizace Transparent, která vystupuje jménem lidí s transsexualitou.
Podepsáni:

Michelle Adlerová, výtvarná umělkyně, 6 let po SRS
-
Jaroslava Brokešová, řidička tramvaje DP Praha, 58 let, 20 let po SRS
-
Michele Dvořáků, pracovník bezpečnostní agentury, před operací SRS
-
Soňa Dvořáková, kosmetička, 5 let po SRS
-
Erika Petrová, soukromá podnikatelka, 2 roky po SRS
-
Alex Holců, 24 let, před operací SRS
-
Andrea Majer, 3roky na HRT, před operací SRS
-
Jana Matějíčková, dělnice
-
Petr Moris, zubní technik, instruktor fitness a masér, 10 let po ukončení léčby
-
Victoria Parker
-
Nikol Pavelčíková, vizážistka
-
Petra Veselá, rok po SRS
 

Dopis premiéru Fialovi

V souvislosti s výzvou "Mluvte s námi, nemluvte za nás" protestujeme proti dehonestaci sexuologa a psychologa prof. Petra Weisse zmocněnkyní vlády pro lidská práva
Na vědomí:
Pavel Blažek, ministr spravedlnosti
Prof. Petr Weiss, sexuolog a psycholog
Prof. David Feltl, ředitel VFN
Vážený pane premiére,

Silně nesouhlasíme s tím, jak je transgender politika aktuálně prezentována a projednávána zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Odsuzujeme způsob, jakým paní Laurenčíková dehonestuje sexuologa prof. Petra Weisse, předního odborníka, který nám a desítkám dalších, byl nápomocen během naší léčby, a se kterým máme ty nejlepší zkušenosti. Profesor Weiss je evropská kapacita, nezaslouží si cílené osobní útoky ani mediální skandalizaci.

Jako zdroj svých informací paní Laurenčíková uvádí článek v časopise Refresher a radikální sdružení Transparent, které se věnuje prosazování konceptu “nebinárního” pohlaví a očerňování práce sexuologů. Podle toho, že vládní zmocněnkyně mediálně vystupuje s představiteli Transparentu, nechává se s nimi fotit, obhajuje jejich agendu, opakuje a prosazuje jejich myšlenky, obáváme se, že není nezávislá.

V době, kdy se bude jednat o novém zákonu, který je kontroverzní a pro výraznou část společnosti nepřijatelný, domníváme se, že není možné, aby 5 (slovy pět) soukromých osob z Transparent z.s mělo “svoji vlastní vládní zmocněnkyni pro lidská práva” proti zbytku společnosti.

Protože považujeme nezávislost Kláry Šimáčkové Laurenčíkové na Transparentu za vyloučenou, požadujeme její okamžité odvolání, a to jak z důvodu střetu zájmů, tak i z obav, že paní Laurenčíková bude zbytečně eskalovat napětí ve společnosti během projednávání zákona.
weiss-laurencikova.jpg
bottom of page